Ами ако сложа дизел вместо бензин в резервоара? Като начало нека дефинираме каква е опасността […]