София област

Цени за София-област 

Цена за 1км 

Лек автомобил до  1500кг -  0.90 лева

Лек автомобил до  3000кг -  1.00 лева  

Товарен бус  до  3000кг -      1.05 лева 

Товарен бус до 5000кг -        1.40 лева